ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με την παρούσα εκφράζεται η απόλυτη δέσμευση της Διοίκηση της εταιρείας στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO14001.

Η παρούσα δήλωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους καθώς και σε όσους εμπλέκονται στις δραστηριότητες της εταιρείας εντός και εκτός της εταιρείας, στους Προμηθευτές, τους Συνεργάτες και τους Πελάτες της Εταιρείας καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

Οι Ενέργειες που ακολουθούνται από την «VOULGARELIS TOOLING» σε θέματα Περιβάλλοντος στοχεύουν στην αύξηση της εκτίμησης και της εμπιστοσύνης των πελατών, των αρμοδίων Αρχών, των εργαζομένων, των μετόχων και γενικότερα της κοινωνίας προς την Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει το περιβάλλον, να συμμορφώνεται με τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να βελτιώνει συνεχώς την Περιβαλλοντική της επίδοση.

Κατά την υλοποίηση των προϊόντων και την παροχή των υπηρεσιών ο στόχος είναι να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες πρώτες ύλες , να γίνεται ορθολογική και αποδοτική χρήση της Ενέργειας και των πόρων γενικότερα, τα δε παραγόμενα απόβλητα να είναι τα λιγότερα δυνατόν και να διαχειρίζονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τις ισχύουσες Νομοθετικές απαιτήσεις (Εθνικές ή Ευρωπαϊκές).

Για την ικανοποίηση των παραπάνω, η Εταιρεία υιοθετεί το πλαίσιο που παρέχει το Διεθνώς Αναγνωρισμένο Πρότυπο ISO 14001 και εγκαθιστά Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο αυτό. Η αποτελεσματική εφαρμογή του υποστηρίζεται απόλυτα από τη Διοίκηση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει αναθέσει στον υπεύθυνο συστημάτων διαχείρισης την ευθύνη να προλαμβάνει και να αναγνωρίζει τα προβλήματα σχετικά με το Περιβάλλον, να προτείνει διορθωτικές κινήσεις και να φροντίζει για την επιτυχημένη εφαρμογή τους.

Στόχος της Εταιρείας είναι η Προώθηση των θεμάτων Περιβάλλοντος και στους Προμηθευτές, Εργολάβους και Συνεργάτες της Εταιρείας έτσι ώστε και αυτοί να ακολουθούν την Παρούσα Πολιτική.

patent

support

value

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΚΟΡΩΝΗΣ 9 12133 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ.: (+30) 210 5787764

Fax: (+30) 210 5787763

E-mail: info@voulgarelis.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ:

  1. Χύτευση πλαστικού
  2. Χύτευση υπό πίεση σε αλουμίνιο
  3. Χύτευση υπό πίεση σε Zamak

We are ISO 9001:2008 certified
on making molds and producing
plastic articles

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

machining2

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Λόγω της μεγάλης εμπειρίας σε προγραμματισμό και κατεργασία, συχνά
μας ζητείται να κατασκευάσουμε πρωτότυπα των προϊόντων τους.

Πνευματικά δικαιώματα ΑΝΤ. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. © 2014 - 2017, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος | ΕΠΑνΕΚ 2014-2020