Νέο2

Εδώ θα μπει το κειμενο σας, εδω θα μπει το κειμενο σας, Εδώ θα μπει το κειμενο σας, εδω θα μπει το κειμενο σας, Εδώ θα μπει το κειμενο σας, εδω θα μπει το κειμενο σας, Εδώ θα μπει το κειμενο σας, εδω θα μπει το κειμενο σας, Εδώ θα μπει το κειμενο σας, εδω θα μπει το κειμενο σας,

Νέο 1

Εδώ θα μπει το κειμενο σας, εδω θα μπει το κειμενο σας, Εδώ θα μπει το κειμενο σας, εδω θα μπει το κειμενο σας, Εδώ θα μπει το κειμενο σας, εδω θα μπει το κειμενο σας, Εδώ θα μπει το κειμενο σας, εδω θα μπει το κειμενο σας,

patent

support

value

VISIT US

9 KORONIS st. 12133 ΑTHENS

GREECE

Τel.: (+30) 210 5787764

Fax: (+30) 210 5787763

E-mail: info@voulgarelis.gr

CONSTRUCTION OF MOLDS FOR:

  1. Casting Plastic
  2. Pressure casting aluminum
  3. Casting pressure in zamak

We are ISO 9001:2008 certified
on making molds and producing
plastic articles

LEARN MORE

machining2

PROTOTYPING

Because of our large programming and machining experience, we are often asked by our customers to manufacture prototypes of their products.

Copyright ANT. VOULGARELIS AND Co L.P. © 2014, All rights reserved